Det nye mødested

…for alle i Hornbæk bydel, ung som gammel.

 

Hornbæk Idræt & KulturCenter er et nyt, fremtidsorienteret center for bevægelse, kultur og samvær midt i Hornbæk, skabt ved sammenlægning og udvidelse af to eksisterende idrætsanlæg.

 

Centeret skal tilbyde den voksende befolkning i lokalområdet – fra 4.000 til 5.000 borgere i løbet af de næste 10 år – plads til udfoldelse indendørs og udendørs, og skal medvirke til opfyldelse af målet om at mindst 75 pct. af befolkningen er idrætsaktive senest i 2025.

 

 

Vision

Hornbæk Idræt & KulturCenter (HIKC) er til gavn for alle i Hornbæk. Centret samler alle borgere i Hornbæk og danner base for fremtidig udvikling af aktiviteter for områdets borgere.

 

Formål

Et samlingssted med faciliteter til alle aldersgrupper – også til de foreningsløse – et samlingssted, hvor borgere kan skabe sammenhold og etablere fællesskaber og relationer med fokus på idræt, sport, motion, fritidsinteresser og kultur.

 

Et sted at være

Hornbæk i det vestlige Randers er et populært sted at bo og leve. I dag rummer området 4.034 mennesker med en forventet befolkningstilvækst på ca. 1.000 frem til år 2030 (kilde: Randers Kommune). Mange, anslået op til 500 aktive og initiativrige mennesker, har i dag ikke et sted at være, kan ikke dyrke deres sport lokalt eller starte nyt, fordi de eksisterende faciliteter er for små, for gamle eller for utidssvarende. Hornbæk har end ikke et forsamlingshus.