Vi skal hjem til Hornbæk!

GODT I GANG …men VI VIL endnu længere!

Vi ønsker

• at Hornbæk Sportsforening, Hornbæk Gymnastikforening og Randers Firma-Sport kan have alle sine indendørs aktiviteter i lokalområdet
• at Hornbæk Idræt & KulturCenter skal være et samlet aktivitetscenter med både udendørs og indendørs faciliteter
• at levere et vægtigt bidrag til realisering af Randers Kommunes idræts- og sundhedspolitiske mål
• at gøre det færdigt, som vi er startet på


Derfor skal vi have et Bevægelseshus nu!


HSF, HGF og RFS skal hjem til Hornbæk

Hornbæk Sportsforening har siden etableringen af Hornbækhallen midt i 1980’erne være den førende håndboldklub i Randers, og har ofte også været den største. Succesen har betyder, at HSF-Håndbold i dag udover i Hornbækhallen har træning i fire andre haller.

 

Hornbæk Gymnastikforening er den næststørste gymnastikforening i Randers, og må sige nej til mange aktiviteter, fordi der ikke er timer at få. HGF har foruden i Hornbækhallen aktiviteter i seks andre haller og gymnastiksale.

 

Randers Firmas-sport byggede i 1991 klubhus på Randers Kommu-nes nye fodboldanlæg på Gl. Viborgvej, etableret netop til firmaspor-ten. Foreningens indendørs aktiviteter foregår flere steder i byen.

 

Med etableringen af Hornbæk Idræt & KulturCenter er tiden inde til, at foreningerne i Hornbæk får alle aktiviteter hjem til Hornbæk.


HIKC skal være et samlet idræt og kulturcenter med inde- og udefaciliteter.

Da Randers Kommune besluttede, at udbygningen af idrætsanlæg i Hornbæk skulle ske med udgangspunkt i firmasportsanlægget på Gl. Viborgvej, skete det under overskriften Idrætscenter Vest.

 

Inspirationen kom bl.a. fra centrene i Dronningborg, Ulvehøj og Assentoft. Et idrætscenter har både udendørs og indendørs faciliteter – og det skal der også være i Hornbæk Idræt & Kulturcenter, som det endelige navn blev.

 

Nu tilbydes følgende aktiviteter: Fodbold på kunststofbane eller græs, boldspil og crossgym på multianlæg, petanque, krolf, minigolf, belyst natur løbe- og vandresti, hjemsted for FDF-spejderne, cykel- og løbeklub. Og indendørs mulighed for dartspil, esport, cafe- og kulturliv.

 

Aktivitet avler aktivitet – men skal du prøve en ny aktivitet, hjælper det gevaldigt at du kan se den.

 


Stedet for generationer betyder mere fællesskab og en unik mulighed for at blive en del af noget større

Med samling af indendørs og udendørs faciliteter bliver foreningerne endnu stærkere og kan langt bedre styrke og udvikle bevægelse, sundhed og kultur i lokalsamfundet. Samtidig vil vi frigøre aktivitetstimer i andre lokalområder, der måtte have brug for dem..

 

Bevægelseshuset vil udover et idrætsgulv til alle de gængse boldspil og gymnastikgrene rumme faciliteter som fitnesscenter, springcenter, crossgym, spejlsal og mødelokale. Der vil være stor transparens mellem inde og ude, og adgang til begge etager på det nuværende klubhus.

 

Bevægelseshuset vil danne rammen, når hele Hornbæk mødes til sommerfest, store fælles familiedage og større kulturelle begivenheder. I sammenhæng med HIKC-Huset bliver der en unik mulighed for udvikling og udvidelse af fællesskaber ud over det sportslige.

 


Bevægelseshuset vil være et vigtigt bidrag til realisering af Randers Kommunes idræts- og sundhedspolitiske mål.

Hvis vi sammenfatter målene til, at flere skal være fysisk og psykisk raske og sunde gennem fysisk aktivitet, socialt samvær og kulturelle oplevelser, så vil Bevægelseshuset blive et vigtigt og vægtigt bidrag til opfyldelse af disse. Mulighederne for at tilbyde familievenlige træningstider øges, og hele familien kan finde en aktivitet at dyrke samtidigt.

 

Når udøverne ikke skal køre til fjernere liggende faciliteter, øges muligheden for, at de går, løber og cykler til og fra idrætten.

 

Bevægelseshuset vil ikke være den primære facilitet for undervis-ning i en grundskole som den nuværende skolehal, og vil derfor have mulighed for at tilbyde aktiviteter i dagtimerne arrangeret af eller i samarbejde med de lokale foreninger.

 

Samarbejdspartnere vil bl.a. være handicaporganisationer, sygdomsforeninger, Sundhedshuset, pensionistforeninger, fysioterapeuter.

 

Vi fylder huset med aktiviteter, og har givet håndslag på, at der altid skal være plads til at afprøve nye aktiviteter.

 


HIKC er lokalt forankret og leverer det som vi lover

Til etableringen af klubhus, kunstgræsbane, løbebane, petanque-anlæg og multianlæg lovede HIKC at indsamle 6,1 mio. kr.
Det gjorde vi bl.a.med donationer fra flere end 200 lokale familier og 127 lokale virksomheder. Ovenikøbet har vi allerede modtaget støtte på 1 mio. kr. til et Bevægelseshus.

 

Så når vi lover at samle 7 mio. kr. til et Bevægelseshus, så holder vi hvad vi lover. Og når vi siger, at vi vil fylde huset med aktiviteter, så fylder vi det med baggrund i en stærk organisation med dedikerede ledere og medlemmer, og med fuld opbakning fra lokalsamfundet.

 

Sundhed · Fællesskab · Kultur · Lokalt sammenhold


Bevægelseshuset vil være et vigtigt bidrag til realisering af Randers Kommunes idræts- og sundhedspolitiske mål.

“Randers Kommune er visionskommune for Bevæg dig for livet, som er et landsdækkende samarbejde mellem DGI og Danmarks Idræts-
forbund med ét fælles mål: Danmark skal være verdens mest aktive nation.

 

Bevæg dig for livet Randers har til formål at få flere af kommunens borgere til at dyrke idræt og motion frem mod 2024. Randers Kommu-ne ser det som en fælles opgave at gøre en ekstra indsats for at flere borgere bliver aktive.”


Er du interesseret i en dialog eller muligheder omkring projektet, gerne din støtte, så tag meget gerne fat i os her!

  

 

#StedetForGenerationer #HIKCRanders #HornbækForAlle