Vi søger frivillige til Hornbæk SF! 

 

Vi har BRUG for dig,

— der interesserer sig for det sociale, kulturelle og sportslige liv, hvor idrætten er bindeleddet og af stor betydning for både resultater, trivsel, sundhed og ikke mindst sammenholdet for de mange idrætsaktive i Hornbæk.

 

Vi søger nærmere bestemt personer til fodbold- og håndboldafdelingen, der vil bidrage og ikke mindst styrke de mange tilbud, der i dag findes blandt to af de allerstørste idrætsgrene her i Hornbæk.

 
Det kunne f. eks. være som udvalgsmedlem i enten håndbold eller fodbold, måske som frivillighedskoordinator eller lokal ildsjæl. Dig der ønsker at bidrage og gøre en stor forskel for de mange. Som eventuel koordinator vil man i samarbejde med relevante udvalg for Hornbæk SF udarbejde og definere et muligt projekt – dem er der flere af :-). Her vil det være muligt at sætte sit eget præg gennem en kortere eller længerevarende periode. Det er i sagens natur helt frivilligt, og heldigvis findes der i dag en stor gruppe frivillige, som hver især bidrager og opretholder de rigtig mange tilbud, der i dag findes i blandt andet både fodbold- og håndboldafdelingen.

 

Sammen har vi et ønske om mere plads til udfoldelse og flere aktiviteter, såvel inden- som udendørs, hvilket skal medvirke til opfyldelse af målet, at mindst 75 pct. af befolkningen i bydelen Hornbæk er idrætsaktive senest i 2025.

 

Det gælder også sideløbende for kulturlivet, som vi ønsker skal blomstre af mangeartede tilbud for alle aldersgrupper.

 

Vi løfter i fællesskab og søger frivillige, der ønsker at vil blive en del af en større gruppe personer, som via fælles slagkraft, solidt sammenhold og masser af godt humør vil få de bedste projekter og muligheder frem i lyset, til stor glæde og gavn for de mange idrætsaktive i Hornbæk!

 

Vi har BRUG for dig,Hvorfor frivillig?
Flere frivillige
Vision & Mission
Hvorfor frivillig?

Spørger man danske frivillige om, hvad årsagen var til, at de begyndte at arbejde som frivillige, er de 5 hyppigste svar:

 

- at de ville hjælpe andre

- at de blev personligt opfordret

- at de gerne ville indgå i et fællesskab

- at de havde personlig interesse i ”sagen”

- at de blev valgt

 

Frivillige er altså ofte motiveret af en blanding af personlige motiver (fx at hjælpe andre) og udefra kommende anledninger (fx at man blev opfordret). 

 

Kort sagt kan man sige, at frivillighed opstår, når motivationen – uanset hvad den er – møder en konkret anledning til at blive frivillig. Den motivation findes i mange, blandt andet dem som allerede gør et livsvigtig stykke arbejde for de enkelte foreninger, klubber, sammenslutninger eller lign. fællesskaber. 

 

Flere frivillige

I Hornbæk SF ønsker vi en kontinuerlig foreningsudvikling. De frivillige er kernen i den gode forening. Derfor - jo flere hænder, jo bedre forening.

 

Vi ønsker et bredt udsnit af frivillige. Derfor sørger vi både unge, de lidt ældre og seniorer til at løfte i flok.

 

Meld dig som frivillig i Hornbæk SF. Vi gør det nemlig sammen!

 

 

#Samvær #HornbækForAlle

Vision & Mission

HSF Vision

 • HSF har en velfungerende hovedafdeling:
  – Der samler alle sportslige aktiviteter.
  – Skaber klare rammer og retningslinjer.
  – Har en lønnet forretningsfører.
  – Skaber en klar og tydelig kommunikation.
 • Bedre Rammer.
  – HSF har et fælles center placeret på firmasporten.
 • HSF har en sund økonomi.
  – Positiv egenkapital af likvide midler.
  – Ekstra indtægtsben udover banko og sommerfest.
  – Via en god økonomi, har vi mindre brugerbetaling.
 • HSF skaber fokuseret fundraising til at støtte den sunde økonomi
 • HSF har et godt netværk af samarbejdspartnere.
  – 1-2 erhvervsarrangementer om året.
  – Har andre tilbud til samarbejdspartnerne.
 • Synlig netværk af frivillige hjælpere.
  – Klare forventninger til forældre.
  – Klar kommunikation af vore tilbud og vort formål.

 

HSF Mission

 • HSF vil skabe et socialt netværk og stærk klubånd
  – HSF er en breddeklub.
  – HSF deltager i højest mulige rækker.
 • HSF er en udfordrende klub med fokus på både talentet og den sociale spiller – med plads til alle.
 • Fokusområdet er Randers NV.
 • HSF lever op til vore forpligtelser som moderklub for HH og RFC, samt støtter op om Randers Kommunes Team DK Projekter.
 • HSF understøtter det identificerede behov for sportslige tiltag i  Randers NV.
 • HSF vil tilbyde de bedst mulige rammer for de valgte tilbud.

 

#EtStedAtVære #HIKCRanders #HornbækForAlle #FlereFrivillige