Interessenter

 

Som det tydeligt ses ad nedenstående liste spænder interessen og ikke mindst ønsket om et nyt idræt og kulturcenter i bydelen Hornbæk sig særdeles bredt. Listen her er ikke udtømmende, hvorfor vi gerne imødeser flere henvendelser fra foreninger, organisationer og klubber, der også ønsker at benytte dette nye samlingssted.

 • HGF: – Gymnastik og motion
 • RFS:  – 7-mands fodbold, petanque, dart, krolf
 • HSF:  – Håndbold, fodbold, torsdagsklubben, e-sport
 • Randers Minigolf Klub: – Minigolf på fast anlagt bane
 • FDF Hornbæk-Randers: – Klubhus og aktivitetsareal
 • Randers Krolf
 • Hornbæk Skole
 • Ungdomsskolen Hornbæk
 • Rema 1000
 • Randers Kommune
 • Borgere – Aktivitetsareal, krolf, løbebane etc.

Hverdagens udfordringer

 

Nedenfor har vi skitseret flere af de udfordringer, vore interessenter dagligt eller fra tid til anden støder på, i deres betræbelser på, at opfylde rammerne til at være aktivt medlem, motionist, frivillig, leder og/eller træner. Punkterne er flere og giver da også mange udfordringer i at drive en forening, organisation og/eller klub på bedste vis.

 

Hornbæk SF – fodbold inkl. trænere og ledere (440 medlemmer)
– lejer sig ind på kunstgræsbaner hos Randers Freja, i Dronningborg og Helsted
– ubekvemme træningstider, særligt for børn
– megen kørsel, ikke-miljøvenlig med ekstra pres på infrastruktur
– utidssvarende, små og nedslidte klublokaler

 

Hornbæk SF – håndbold inkl. trænere og ledere (460 medlemmer)
– lejer sig ind i på Vestervangsskolen (5 km), Arena Randers (4 km), Bjerregrav Hallen (6 km)
– ubekvemme træningstider, særligt for børn
– megen kørsel, ikke-miljøvenlig med ekstra pres på infrastruktur
– mange aflysninger af træningspas, da Hornbæk Hallen også disponeres ekstra af skolen
– utidssvarende klublokaler

 

Hornbæk SF – e-sport inkl. trænere og ledere (35 medlemmer)
– gennemføres pt. på C. la Cour Skole (4 km)
– ikke plads til aktiviteten, hverken i Hornbæk SF Klubhus eller Hornbæk Hallen (under Hornbæk SF)

 

Hornbæk SF – Torsdagsklub (85 medlemmer)
– ikke plads til at optage flere medlemmer, da lokaler i Hornbæk SF Klubhus er for små

 

Hornbæk – badminton (0 medlemmer)
– afdelingens aktiviteter er ophørt, da det ikke har været muligt at få haltimer

 

Hornbæk Gymnastik Forening (450 medlemmer)
– siger nej til optagelse af nye medlemmer og nye holdtilbud, grundet manglende haltimer – flere er på venteliste
– har ikke mulighed for at udvikle foreningens aktiviteter med nye tiltag og bredere vifte af tilbud, der tilgodeser en større befolkningsgruppe
– kan fx ikke give særlige tilbud til ældreidræt, motorikhold for børn etc.
– lejer sig ind i på Vestervangsskolen, Arena Randers, Oust Mølle Skolen og Randers HF & VUC
– faciliteter ikke tidssvarende

 

Randers Firma-Sport
– vurderer, at trods løbende udvidelse af aktiviteterne såvel inde som udendørs, er der plads til en forøgelse. For at dække det samlede fremtidige behov skal  udendørsanlægget udvides, og der skal etableres flere omklædningsrum og klublokaler.

 

Hornbæk Ungdomsskole
– ser muligheder for samarbejde – og henligge nogle forløb omkring undervisning på firmasportsanlægget qua nærheden til Hornbæk Skole. Undervisningen kan omfatte såvel egne elever som tilbud uddannelse af idrætsledere.

 

Hornbæk Skole
– ser muligheder for samarbejde samt mulighed for at bynytte firmasportsanlægget til undervisning.

 

Hornbæk Torsdagsklub
– blev stiftet den 5. februar 2015, omfatter 86 medlemmer. Klubben er et tilbud til + 60’ere og arbejder på et upolitisk grundlag. Formålet er, at alle, der har lyst, får mulighed for at deltage i et godt fællesskab, forblive aktive og dermed styrke livskvaliteten og det gode liv.

– derfor er vigtigheden af et tilholdssted med passende plads og faciliteter en nødvendighed for tillige at fremme kammeratskabet i lokalområdet gennem forskellige aktiviteter herunder at dyrke motion i fællesskab. Udenfor de faste torsdagsmøder er der, for at styrke samværet og kulturlivet, dannet flere grupper, som samles til læseklub, teaterklub, madklub m.m. Desuden arrangeres der ture af længere varighed.