Edel Andersen
Formand Hornbæk Gymnastik Forening
”Bedre adgang og flere faciliteter såsom loka letimer og rekreative områder i Hornbæk vil for Hornbæk Gymnastik Forening betyde, at vi kan tilbyde en bredere vifte af aktivitetstilbud, så vi tilgodeser en større befolkningsgruppe. Vi vil fx meget gerne have senioridrætten tilbage til Hornbæk, hold for børn som fx motorikhold. Vi vil også kunne nedbringe nogle af vores ven-telister på holdene. Jo mere alsidighed der tænkes ind i projektet, jo mere kan lokalbefolkningen aktiveres og knyt-tes sammen i nærområdet også på tværs afidrætsgrene.”
Flemming Abildgaard
Idrætslærer Hornbæk Skole
"Hornbæk Skole vil få stor gavn af et kommen-de Hornbæk Idræt & KulturCenter. Dette vil give skolen mulighed for at fortsætte og udbygge vores gode samarbejde med de lokale foreninger i tidssvarende faciliteter. Samtidig håber vi, at vores elever med HIKC vil få muligheden for et godt og aktivt frikvarters-tilbud med tilgængelige og inspirerende ude-arealer. Alt i alt vil HIKC styrke Hornbæk Skolesidrætslige profil og foreningssamarbejde."
Tonny Andersen
Formand Randers Firma-Sport
"Ved vedtagelse af etablering af IdrætscenterVest Hornbæk forventer Randers Firma-Sport etaktivt idrætscenter til gavn for Firmaidrætten i Randers. Etablering af idrætscenteret vil give mange mu-ligheder for udvidelse af foreningens aktiviteter og medlemsfremgang for foreningen. Etableringen af idrætscentret vil endvidere giveet fællesskab for foreninger og brugere af an-lægget på Gl. Viborgvej til gavn for alle borgere i Hornbæk og omegn.”
Claus Engstrup
Kultur- og fritidschef, Randers Kommune
”Med etablering af et idrætscenter i vest, vil der skabes synergi i udnyttelsen af anlægget på Gl. Viborgvej, Hornbæk Skoles idrætsmulighe-der forbedres, og med anlæggelsen af yderlige baner vil behovet for baner i Hornbæk være fremtidssikret.”
Købmand Troels Rysholt
REMA1000, Hornbæk i Randers
”Som nærmeste nabo til firmasportsanlægget synes jeg, det er et godt initiativ at samle så mange aktiviteter som muligt på ét sted.Vigtigt med et samlende sted i Hornbæk, hvor alle uanset alder og interesser kan mødes. Hornbæk Idræt & KulturCenter bliver nemt tilgængeligt, hvilket medvirker til en nemmere dagligdag for os alle.”
Bestyrelsen
Hornbæk SF
”Vi medvirker til etablering af tidssvarende og fremtidssikrede rammer for alle indbyggere i Hornbæk og omegn. ”Alt samles på et sted”. Hornbæk SF ønsker at være i samspil med alle områdets interessenter. Det giver tryghed, der opbygges nye relationer, ja, det smitter simpelthen af på lysten til at være en aktiv del af lokal-området.”
Familien Møller
Borgere i Hornbæk
Naya, Sofia, Nanna, Charlotte og Michael Møller udtaler, ”en velfungerende skole, kort afstand til motorvej, natur som skov og å samt et sports- og foreningsliv er alle afgørende faktorer for, at vi som familie bor i Hornbæk. Der er mange tilflyttere med børn til området og der er pres på faciliteterne - så hele familien håber, at planerne realiseres. Og med ejendomsmæglerbrillerne på så vil gennemførelsen af projektet også påvirke ejendomspriserne i området i positiv retning.”