Mere end 10 år er gået

 

I mere end et årti har planerne rumsteret, initiativer igangsat, interesser og ressourcer konfliktet og nye reviderede planer kommet til. Alt sammen med det eneste håb, at et nyt idræt og kulturcenter vil se dagens lys i bydelen Hornbæk. Sådan er det imidlertidig ikke gået. Men troen på en fremtid med et nyt samlingssted, er mere end nogensinde intakt.

Nye initiativer, konkrete tiltag samt forbedrede kommunikationsformer tilsat en særdeles solid organisering på mere end 50-55 engagerede borgere med styregruppen i spidsen, får fremtiden til at se særdeles spændende ud. Dertil kommer en allerede solid og helt uundværlig opbakning både lokalt og kommunalt. Denne gang vil visionerne blive en realitet.

 

 

Bydelen Hornbæk i dag

 

Tallet 2.250 – så mange Hornbæk-borgere er aktive inden for sport og idræt i dag, og det på trods af, at de ni lokale aktører ofte må sige nej til nye medlemmer og initiativer, samt at mange af de eksisterende aktiviteter foregår uden for området, fx i Dronningborg (afstand på 9 km), Helsted (afstand på 7 km) eller Bjerregravhallen (afstand på 6 km).

 

De ni lokale aktører er: Hornbæk Gymnastik Forening (HGF), Randers Firma-Sport også omtalt som firmasportanlæg (RFS), Hornbæk Ungdomsskole og Hornbæk Skole (med 498 elever). Randers Krolf, Randers Minigolf Klub, Randers Agility Klub, FDF Hornbæk-Randers, Hornbæk SF (HSF) (fodbold, håndbold, e-sport, Torsdagsklub, badminton).

 

Dertil kommer Børnehuset Overvænget (integreret vuggestue og børnehave), Børneinstitutionen Æblehaven samt forskellige frivillige grupperinger og vejforeninger eller ældre-netværk, der også bruger lokaler og hal til møder m.m.

 

Tallet 3.500 (anslået) – så mange aktive borgere er der i dag potentiale for i Hornbæk, ved at samle de ovenstående ni aktørers aktiviteter under ét tag, inklusive de cirka 500 skoleelever på Hornbæk Skole, der hver eneste dag har en udfordring med at leve op til skolereformens 45 minutters idræt om dagen (skolens idrætsområder er begrænsede og rummer ikke mulighed for udbygning).

 

Dertil kommer individuelle motionsformer i fx motionscenter og kulturelle arrangementer, som i dag ikke findes i bydelen. Erfaring fra Romalt Aktivitets Center, Rosendal Hallen ved Hobro og Stevnstrup Forsamlingshus viser desuden, at når der lokalt skabes fælles rammer, genererer det endnu flere aktiviteter.

 

I Randers Kommunes idræt- og foreningspolitik fra 2015 lyder det, at idræt, fritidsaktiviteter og livslang læring er en naturlig del af enhver randersborgers hverdag. Dette bakker op om visionen for Hornbæk Idræt & KulturCenter, som vil danne den optimale ramme for sådan en politik og udgøre et samlingssted med faciliteter for mennesker i alle aldre og med mange forskellige interesser.

 

3.500 – så mange mennesker vil alt andet lige reelt få glæde af Hornbæk Idræt & KulturCenter, der skal omfatte: kulturarrangementer – gymnastik – håndbold – fodbold – løbebaner – idrætsaktiviteter – fitness-/motionscenter – fester – cafeteria – fællesspisning o.l. – multibane – øvrige fritidsaktiviteter som f.eks. krolf.

 

Området på 60.000 kvm omkring det nuværende firmasportsanlæg skal danne rammen for Hornbæk Idræt og KulturCenter. De eksisterende bygninger og baner integreres med yderligere jordområde (40.000 kvm) i et nyt aktivitetsområde.

 

Med realisering af Hornbæk Idræt & KulturCenter vil fodbold, håndbold og gymnastikforeninger alle kunne samles under ét tag. En ny hal vil være velegnet til både at rumme håndbold og gymnastik. I hallen vil der endvidere blive mulighed for badminton og basketball, ligesom der er indtænkt et komplet motionscenter.