Målgruppe

 

Målgruppen inkluderer alle borgere i Hornbæk og omegn og øvrige mulige brugere af centerets faciliteter, i dag er der anslået 2.250 aktive medlemmer, med HIKC vil medlemstallet antageligt stige til 2.500 allerede det første år, fordi der i dag er ønsker og behov blandt borgere, som de eksisterende faciliteter ikke kan imødekomme:

 • Stigende efterspørgsel efter individuelle muligheder og fleksible træningstider i motionscenter eller på multibane kommer fra en ny målgruppe af såvel børn og unge som voksne, der ikke pt. er en del af de lokale foreningsliv. For denne nye potentielle gruppe er fleksibiliteten altafgørende, og det vil HIKC kunne honorere.
 • Kulturbrugere vil i HIKC få fantastiske muligheder for at opleve musik, udstillinger, events og andre store arrangementer i lokalområdet.
 
 • Hornbæk Skole og Hornbæk Gymnastik Forening vil med HIKC få nye faciliteter og bedre træningstider /-muligheder, fx med flere og anderledes hold.
 • HSF håndbold og fodbold kan få familievenlige-træningstider.
 • Alle nuværende 300 brugere af firmasportsanlægget (omfatter også en del, der bor uden for Hornbæk Bydel) efterspørger muligheden for at få en forfriskning, lidt forplejning før, under og efter deltagelse i diverse aktiviteter. Og ikke mindst socialt samvær under hyggelige former.

Brugerønsker

En brugergruppe, bestående af repræsentanter fra Hornbæk Gymnastikforening, Randers Firma-Sport, Hornbæk Sportsforening samt privatpersoner og erhvervsfolk fra Hornbæk-området har udarbejdet en oversigt over brugerønsker, der giver mulighed for:

 • at børn og voksne kan engagere sig i forskellige aktiviteter samtidig
 • at skabe større kulturelle oplevelser og arrangementer
 • at skabe et aktivitetssted for lokale foreninger, daginstitutioner, skolen
 • at sikre tidssvarende idrætsfaciliteter for bredden
 • at understøtte alle idrætsinteressenter fra lokalområdet
 • at skabe rammer, der omfatter en moderne bevægelseskultur
 • at imødekomme det stigende ønske om at træne på tidspunkter, der passer den enkelte
 • at skabe et givende lokalmiljø, som skal bidrage til vores børns fremtid, tiltrække borgere, virksomheder og skabe vækst i lokalområdet

Hornbæk Idræt & KulturCenter er et nyt, fremtidsorienteret center for bevægelse, kultur og samvær midt i Hornbæk, skabt ved sammenlægning og udvidelse af to eksisterende idrætsanlæg.