Et fantastisk resultat – HIKC huset står nu færdigt!

Borgmester Torben Hansen og projektansvarlig Peter Thorsen var enige om, at Hornbæk Idræt & KulturCenter er blevet en succes – allerede inden centret officielt var åbnet. Samarbejdet mellem Hornbæk Sportsforening, Hornbæk Gymnastikforening, Randers Firmasport og Randers kommune har på ganske kort tid genereret en mangedobling af aktiviteter, hvor unge og ældre næsten ikke har kunnet vente med at tage området i brug.

Nu er centret åbnet. Hansen og Thorsen klippede i fællesskab snoren fredag eftermiddag, og selv regnen stilnede ærbødigt af for at give plads til både den politiske og sportslige glæde over, at den store satsning til 19,5 mill. kr. er lykkedes. Stolthed og begejstring i begge lejre.

”Den historie, som jeg netop har kunnet læse i Hornbæk Sportsforenings 75 års jubilæumsskrift, fortæller, at der altid har været frivillige kræfter og aktive borgere i Hornbæk. Der i 1945 kunne HSF ikke engang få sin fodboldbane godkendt. Den var for lille, og så gik der en vej tværs igennem den. Men glæden ved at være aktiv kunne ikke holdes tilbage af den grund, og frivillige ledere arbejdede dengang – som i dag – på til stadighed at skabe bedre faciliteter”, sagde borgmester Torben Hansen, der understregede, at man som by og forening altid skal huske at bakke op om de frivilliges indsats til gavn for fællesskabet.

”Forløbet med Hornbæk Idræt & KulturCenter har været enestående med et forbilledligt samarbejde mellem ildsjæle og kommune”, mente Torben Hansen. ”Det er jo jer – de frivillige – der har skabt visionerne og kæmpet for dem. Vi har ”bare” bidraget med 12,5 mill. kr. Flot at lokalsamfundets borgere og sponsorer har kunnet skaffe resten af midlerne”.

Projektansvarlig Peter Thorsen var fuld af beundring over den indsats, som de kommunale embedsmænd har præsteret i samarbejdet: ”Det var ikke lykkes uden en konstruktiv og positiv indsats fra Randers kommune, men også lokalbefolkningen, sponsorer og fonde skal have stor tak for opbakningen”, sagde Peter Thorsen, der var pavestolt over på bare to år at have fuldført visionen om at skabe Randers kommunes bedste og mest moderne foreningsdrevne anlæg.

Trods den kendsgerning, at HIKC nu er i mål, så er der dog mere at stræbe efter: ”Vi vil arbejde på at skabe et uderum med muligheder for endnu flere aktiviteter på arealerne mellem klubhuset og kunststofbanen, og vi er først endelig på plads, når vi kan etablere et bevægelseshus mellem klubhus og crossgym-anlægget. Den første million er afsat til det projekt. Arbejdet går videre”, sagde Peter Thorsen.


På siden her kan du opleve ombygningen fra den spæde start til det færdige resultat. Intet mindre end et fantastisk resultat!!


August 2020 | Fest og åbent hus

 


August 2020 | 14 dage fra målet…

 


juni 2020 | Næsten i mål…

 


April 2020 | Det bygges forsat…

 


Februar-Marts 2020 | Det bygges forsat…

 


Januar 2020 | Det bygges til…

 


November-December 2019 | Det bygges til…

 


Oktober 2019 | Fornyelsen skudt i gang!