Der er to faser i projektet

 

Fase et omfatter udvidelse af området med 4 ha, etablering af nye fodboldbaner og kunstgræsbaner, tilbygning af omklædningsrum, birum og klublokaler, forbedrede omklædningsforhold og forbedrede forhold for nuværende brugere. Budgettet er 19 mio. kr., hvoraf Randers Kommune har afsat 10,5 mio. kr. Projektet realiseres i 2019, hvis vi selv skaffer 8,5 mio. kr.

 

Når fase ét er gennemført, vil centret tilbyde fodbold og andre boldspil samt aktiviteter på græs og kunstgræs, en multibane til tennis og boldspil, et petanqueanlæg, en minigolfbane, en 1200 m oplyst løbesti, et hundetræningsanlæg, et spejderhus, et cykelværksted, lokale til dart og spil, E-sportslokale, mødelokaler og sal til foredrag og arrangementer med op til 150 deltagere. Centret henvender sig til foreninger og beboere, og vil også blive anvendt af den nærtliggende Hornbæk Skole, der mangler tilstrækkelige idrætsfaciliteter.

 

Første fase – gennemføres i 2018-2019.

 

Færdiggørelse af HIKC/Bevægelseshus – gennemføres inden 2027.

 

 

Færdiggørelse af HIKC omfatter bygning af et bevægelseshus til håndbold, gymnastik og andre indendørs idrætsaktiviteter. Her er horisonten, at vi nu samler 1 mio. kr. med henblik på etablering senest om fem år.

 

Centret skabes i et unikt samarbejde mellem Randers Kommune, Hornbæk Sportsforening (fodbold og håndbold), Hornbæk Gymnastikforening og ikke mindst Randers Firmasport, hvis nuværende faciliteter danner rygraden i anlægget. Centret skal være for alle – og de mange forskellige aktiviteter og brugergrupper sikrer, at det også bliver for alle.

 

Centret skal være for alle – og de mange forskellige aktiviteter og brugergrupper sikrer, at det også bliver for alle.


Kom med i netværket

…omkring Hornbæk Idræt & KulturCenter og bliv en aktiv del af lokalsamfundet gennem din opbakning og investering i udviklingen af samlinbgspunktet for en stor bydel – både sportsligt og kulturelt.

 

Vi har en vision
Hornbæk Idræt & KulturCenter (HIKC) er til gavn for alle i Hornbæk. Centret samler alle borgere i Hornbæk og danner base for fremtidig udvikling af aktiviteter for områdets borgere.

 

HIKC  har en mission
Et samlingssted med faciliteter til alle aldersgrupper – også til de foreningsløse – et samlingssted, hvor borgere kan skabe sammenhold og etablere fællesskaber og relationer med fokus på idræt, sport, motion, fritidsinteresser og kultur.

 

Din virksomhed har nu en unik mulighed for at profilere sig ved at blive en del af fællesskabet omkring skabelsen af HIKC. Du sikrer et øget kendskab og positiv tilgang til din virksomhed i et attraktivt lokalområde med spændende og aktive borgere.

 

Din virksomhed bliver en del af en udvikling af bydelen. Opbygningen af et sted, hvor kultur og idræt smelter sammen i et center med aktiviteter af alle slags. Et sted, hvor du kan få kontakt til alle kundegrupper og ikke mindst et sted, hvor du bliver en del af et erhvervs netværk både formelt og ganske uformelt.

 


Hvordan kan du bidrage

…til et så spændende projekt og hvad får du til gengæld?

 

Det er klart, at et projekt af denne størrelse kræver penge at gennemføre. Selvom der er fonde, der har givet tilsagn om noget af beløbet, er der fortsat et godt stykke vej før vi kan komme i mål. Derfor har vi skruet nogle forslag sammen til dig i forskellige prisklasser. Forslagene er alene vejledende, da du kan have særlige punkter, du vægter højere end andre, men vi håber oversigten kan give dig et billede af de muligheder, vi kan tilbyde. Beløbene er éngangs beløb. Du binder dig således ikke for årlige betalinger fremover, men køber her og nu nogle goder, der strækker sig over flere år.

 

Der tages forbehold for ændringer i investeringsplan og deraf afledt påvirkning såvel tidsmæssigt som økonomisk