Byråd sparker idræts- og kulturcenter tættere på målet

‼ FANTASTISK – 2 mio. kroner mere til HIKC!

Gennem en længere årrække har Hornbæk Sportsforening haft et ønske om nye idrætsfaciliteter ved Gl. Viborgvej. Lokale foreninger, skole og institutioner i lokalområdet bakker op om projektet. Det rummer ny omklædning, ny kunstgræsbane og træningsfaciliteter.

I forbindelse med budgetlægningen 2015 blev der første gang sat midler af i Randers Kommune.

I alt forventes projektet at koste 19,5 mio. kroner. Heraf forventer Styregruppen for Hornbæk Idræt- og KulturCenter selv at finansiere 6,1 mio. kroner.

Efter byrådsmødet den 14. januar 2019 er der nu samlet bevilget 12,5 mio. kr. til projektet, mod det stående tilsagn på 10,5 mio. kr.

“Med denne bevilling kommer vi ønskerne om nye idrætsfaciliteter i møde og gør det muligt at skabe et stærkt idrætscenter Vest i Randers Kommune. Nu bliver det spændende at følge projektet,” siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

 
Det nye idræts- og kulturcenter bliver placeret på Gl. Viborgvej og samtidig forventes det, at de nuværende faciliteter i Hornbæk Sportsforening nedlægges på Overvænget i Hornbæk.

På byrådsmødet blev beslutningen vedtaget med 28 stemmer for og tre imod. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten.

 
Kilde: RANDERSiDAG.dk