Økonomi

 

Der forligger detaljeret anlægs- og driftsbudget – uddrag ses nedenfor.


Randers Kommune er bygherre og har tilkendegivet støtte af projektet således

 

Beskrivelse

Beløb

Til nye omklædnings- og depotrum, renovering af bestående mv.

4.700 tkr.

Køb af jord, arkæologi og etablering af græsbaner

4.400 tkr.

P-plads udvidelse og øvrige udendørsarealer forbedres mv.

1.400 tkr.

Ialt tilskud

10.500 tkr.


Der foreligger detaljeret anlægsbudget for Hornbæk Idræt & KulturCenter

 

Beskrivelse

Beløb

Anskaffelse af jord, købe firmasportens nuværende bygning, der udvides med kontor, mødelokaler samt køkkenrenovering og modernisering i øvrigt

5.300 tkr.

Kunstgræsbane

2.600 tkr.

Inventar, teknologi, flytteomkostninger, rådgivere mv.

400 tkr.

Opsparing til bevægelseshus

1.000 tkr.

Uforudsete udgifter

200 tkr.

I alt

9.500 tkr.


Projektet er finansieret således

 

Beskrivelse

Beløb

Firmasportsbygning belånes med

2.200 tkr.

Tilsagn fra investorer og fonde

2.300 tkr.

Indskud fra Hornbæk Sportsforening

500 tkr.

Værdi af eget arbejde

200 tkr.

Fradragsberettiget donationer fra lokalbefolkningen

850 tkr.

Indhentning af yderligere tilsagn fra erhvervslivet

3.000 tkr.

Mangler pr. 25. august for fuld finansiering

400 tkr.

I alt

9.500 tkr.

 

De tre foreninger fremskaffer fra egne opsparede midler tkr. 500, som også er medtaget i tabellen ovenfor.
Der optages kun i beskendt omfang lån, idet alle parter ønsker at udvise ansvarlighed, her-under en bæredygtig driftsøkonomi på såvel kort som lang sigt.

 

Det er således målet gennem yderligere ansøgning målrettet erhvervslivet og fonde i hele Danmark at fremskaffe de resterende midler.

 

Der tages forbehold for ændringer i investeringsplan og deraf afledt påvirkning såvel tidsmæssigt som økonomisk.