Kære HSF-medlem, samt alle trænere og ledere.

Kære HSF-medlem, samt alle trænere og ledere

Hornbæk Sportsforening har brug for din hjælp. Som du forhåbentlig ved, så arbejder vi på fuld tryk for at få realiseret første etape af Hornbæk Idræt & KulturCenter, som HSF bliver en del af.

Vi har et mål, der hedder, at vi inden den 1. december skal have indsamlet 1,7 mill. kr. i private midler primært fra husstandene i lokalområdet samt fra folk andre steder, der måtte have tilknytning til området.

Derfor har vi brug for din hjælp. Vi har et ambassadørkorps, der allerede nu er i gang med at kontakte beboere i området. Vi har brug for flere for at kunne nå ud til alle. Alle skal være velkomne til at hjælpe med det arbejde. Meget eller mindre – alt efter, hvad man har tid til.

Du vil få al mulig baggrundsinformation og hjælp, så har du tid og lyst til at give en hånd med, så meld gerne hurtigt tilbage. På den her måde vil du kunne gøre en forskel for din sportsforening og dit lokalområde.

Udover at kontakte private husstande arbejder vi med at lave aftaler om erhvervssponsorater og med at søge fondsmidler. Det går godt fremad på de to områder, men hvad private husstande angår, er vi bagefter målet. Der skal ikke afkræves penge nu og her hos de folk, du vælger at kontakte. Du skal blot bede dem give et skriftligt tilsagn om at donere et beløb, og der er forskellige modeller at vælge ud af. Det får du også grundig information om. De donerede beløb opkræves senere, når den tid kommer.

Hornbæk Idræt & KulturCenter er et samlingssted for alle foreninger og alle mennesker i alle aldre i Hornbæk og Tånum-området. Centret ved Randers Firma-Sport på Gl. Viborgvej vil på idrætssiden komme til at omfatte nye boldbaner og kunststofbaner til HSF samt bedre omklædningsforhold og klubhusfaciliteter, incl. stor mødesal. I anden fase kommer der et bevægelseshus, bl.a.til håndbold, gymnastik, motionsrum, depot, flere omklædningsrum og depotrum, etc. På den måde slipper mange både børn, unge og voksne for at skulle dyrke deres fritidsinteresser i sportshaller spredt rundt i byen.

Må vi låne dine hænder og fødder samt lidt af din tid, så kontakt gerne den projektansvarlige, Peter Thorsen, på mobil 2751 9714 eller mail pthorsen@youmail.com.

På hjemmesiden www.hikc.nu kan du læse meget mere om projektet. Du kan se, hvem er der er styregruppen, og enhver blandt disse personer vil kunne guide dig videre, så også du kan blive en vigtig ambassadør for HSF og HIKC.

Til trænere og ledere:

HSF er opmærksom på, at du som træner og/eller leder i håndboldafdelingen og fodboldafdelingen ofte bliver spurgt af forældre og andre interesserede om, hvad det nye idræt og kulturcenter egentlig går ud på. Vi forventer ikke, at du kan svare på alt, men beder dig – hvis det er nødvendigt – at vise videre til hjemmesiden www.hikc.nu, Peter Thorsen og styregruppen.

Har du selv spørgsmål, som du vil have uddybet, så kontakt os gerne.

Jim Jensen, Formand for HSF samt Peter Thorsen, projektleder

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL

HIKC – et sted at være

#EtStedAtVære #HIKCRanders #HornbækForAlle

Er du interreseret i en dialog eller muligheder omkring projektet, gerne din støtte, så tag meget gerne fat i os her – klik!

Der kan ikke kommenteres på denne nyhed!