Første fase i realiseringen af HIKC er budgetteret til 17 mio. kroner. Randers Kommune bidrager med 11,8 mio. kroner. HSF, HGF og RFS med 500.000 kroner.

Restbeløbet på ca. 4,7 mio. kroner skal findes via fonde, sponsorater og folkeaktier.

500.000 kroner i donation!
ELRO fonden har i december 2017 givet tilsagn om at donere 500.000 kroner til medfinansiering af Hornbæk Kunstgræsbane Vest.